Polityka prywatności

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako   RODO, GDPR oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Celem RODO jest ujednolicenie przetwarzania danych osobowych oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do pacjentów o ich prawach.

Informujemy ,że w związku z wprowadzeniem RODO nasza placówka Re Vitae Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej spółka z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 60, kod pocztowy:25-389 stosuje wszystkie wytyczne.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna z siedzibą w Kielcach ,ul. Wojska Polskiego 60,25-389,revitae@revitae.com.pl,tel.0664 029 922 lub 41 242 82 28.
 2. Kontakt do Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych w naszej placówce to Tel.664 029 922 lub 41 242 82 28 ,adres e-mail: rejestracja@revitae.com.pl, od godziny 11 do 19 w dni powszednie ,ul. Wojska Polskiego 60 ,25-389 Kielce.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 4. na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
 5. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Na prowadzonej przez nas stronie internetowej nie są gromadzone żadne dane. Nie prowadzimy obecnie zapisów do baz maillingowych, nie są aktywne fora dyskusyjne. Osoby, które odwiedzają stronę https://revitae.com.pl nie otrzymują od nas wiadomości w postaci newslettera sms-owego bądź e-mailowego. Może się zdarzyć, że osoba odwiedzająca stronę https://revitae.com.pl zobaczy reklamę “Re vitae Centrum medycyny Estetyczna i Chirurgii Plastycznej” na portalu społecznościowym Facebook, jednak w tym przypadku administratorem danych jest Facebook, a dane o tym, komu wyświetlana będzie reklama nie będą przekazywane przez administratora strony internetowej i strony na Facebooku osobom trzecim. W razie jakichkolwiek pytań związanych z tym punktem prosimy o kontakt pod adresem centrumrevitae@gmail.com

 

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.